Súkromné stránky Daniela Vargu


Prebieha vedomá redukcia populácie, alebo nie?

Koronavírus je taký svetový jav, ktorý má mnoho príčin. A samozrejme bude mať aj mnoho následkov. Teda nedá sa to vysvetliť jednou príčinou a nedá sa to ani tak vyjadriť, že „No, už sa to skončilo, lebo sa už stalo to, alebo ono”. Má to mnoho príčin, a bude mať aj mnoho následkov!

Ohľadom nato, že ja nie som vzdelaný človek v biologických vedách, ja som toto neštudoval, ale je iná vec, keď si človek dokáže niečo aj prečítať, aj odborné knihy, a viac, či menej s pomocou iných ľudí tomu aj dokáže rozumieť. Teda túto úroveň som dosiahol. Ale mojim cieľom ani nie je hovoriť do veci ako nejaký lekár, biológ alebo genetik, ale aby som vybral z predošlých udalostí to, čo som ja ako znalý dokázal spoznať z blízka a vydedukoval z toho to, ako to bude ďalej. Jeden takýto následok, čo môžem povedať, je to, čo sa už teraz opovážim vyhlásiť je, že tento vírus na ľudstvo nespustila príroda. Teda odvážim sa vyhlásiť, že tento epidémiu spôsobiaci SARS-cov-2, teda covid-19 nevznikol sám od seba. Vytvorili ho geneticky inžinierskou vedomosťou.

A už sa odvážim povedať nahlas aj to, že to nevytvorila jedna krajina. Na jeho vytvorení mali podiel niektoré s vysokou bezpečnosťou pracujúce laboratória v Spojených Štátoch Amerických. Nie všetky, ale niektorí. napríklad Fort Detrick, a ešte aj ďalšie, ktoré funguje v Južnej Karolínii, ale spolupracoval napríklad aj v Kanadskom meste Winnipeg fungujúce, tak isto vysoko bezpečnostné biologické laboratórium. Netvrdím, že toto sú oni, ktoré zapríčinili epidémiu, ale ich spolupráca v tom je dokázateľná. Tak isto, ako je dokázateľné aj to, že vo Wuhane, o čom oficiálny postoj je to, že nejakým spôsobom z tohto laboratória sa dostal von ten vírus spôsobiaci epidémiu, tento laboratórium vybudovali francúzsky odborníci. Je teda reč o Francúzmi vybudovanom laboratóriu, ktorému podobné samozrejme existujú aj vo Francúzsku. A musíme priznať, že aj Čína mala na tom svoj podiel. Keď už majú tam to laboratórium, ktoré dali vybudovať Francúzom, potom tam dotiahli takých odborníkov, ako je profesor z Univerzity Harvard, ktorý súbežne vedie také isté laboratórium na univerzite Harvard, a aj vo Vuhane, v Číne. A dostáva podporu od vlády Spojených Štátov, a dostáva vážnu podporu

aj od Čínskeho štátu.

Tu sa jedná o dvoch rôznych inštitúcií, ktoré sú štátne inštitúcie, s štátnym financovaním, teda sa odvážim vyhlásiť, že vo výrobe vírusu spôsobiaceho svetovú epidémiu spolupracovalo niekoľko štátov. K tomu ešte musíme dodať aj to, k čomu človek nemusí byť biológom, aby to pochopil, že keď prebieha vážna rivalizácia v záujme toho, že kto zostane nakoniec ako vodca sveta, či finančná elita, ktorá riadi západný svet, ktorej pozícia z rôznych dôvodov bola otrasená? A aj ňou vytvorený a prevádzkovaný svetový finančný poriadok sa dostal do takej roviny zadlženosti, že sa to tak ďalej nedá pokračovať, teda si musela uvážiť aj to, že keby došlo k násiliu, k zúčtovaniu, tak ako by sa tu dala viesť vojna. Dnes sa dajú viesť trojaké vojny: Bojovať aj naďalej s tradičnými prostriedkami, s vylúčením nukleárnych zbraní, ale aj tu už treba počítať s vyspelými účinnými vojenskými technológiami, ktoré už skoro dosahujú účinnosť nukleárnych zbraní. Druhá vojna je vojna s nukleárnymi zbraňami. Tretia vojna je vojna s biologickými zbraňami. Prvé dva druhy zničia infraštruktúru aj vtedy, keď niektorá strana zvíťazí. Tomu víťazovi zostane skoro úplne zničená infraštruktúra, ktorá sa nedá používať. Tak teda ktorá je tá vojna, ktorou sa dajú paralyzovať miliardy ľudí, nezničí sa infraštruktúra, a najlacnejším spôsobom, navyše tak, že aj na obchodnej báze získa obrovský zisk? Dá sa dosiahnuť ten ciel, že nejakým spôsobom namiesto zastaraného a na zmenu určeného systému sa dal vybudovať iný systém na možnú najdlhšiu dobu. Tak to samozrejme je biologická vojna. Lebo biologická vojna môže pozabíjať ľudí, môže donútiť spoločenstvá sveta, aby začali prevádzkovať také zvláštne systémy, pomocou ktorých kontrola ľudí bude umožnená skoro úplne, infraštruktúra zostáva. Na naštartovanie a riadenie takej vojny stačí niekoľko sto ľudí, a pomocou toho niekoľko miliárd ľudí sa stane kontrolovateľných. A dnes nato už existujú aj technické vymoženosti.

Preto nie je bezdôvodné sa domnievať, že tu celá táto svetová epidémia sa dá pochopiť aj tak, že to je jedna veľká vojna vedená biologickými zbraňami, ktorá sa týka celého ľudstva.

A navyše tie ciele, aby sa uskutočnila kontrola aktivity ľudí, aby sa dalo vedieť, kto sa kde pohybuje, nie iba na úrovni národnej, ale aj medzinárodne, globálne. Dá sa zaviesť zdravotnícky systémový cestovný pas, ktorý sa dá previesť aj tak, že je pripravené takou nano technológiou, že sa dá podávať miliónom ľudí formou očkovania, kde nie sú uvedené iba jeho zdravotné údaje, ale sú zaregistrované úplné životné údaje, jeho finančné údaje a všetko, čo je dôležité z hľadiska tohto človeka, a to všetko tak, že keď to považujú niektoré mocenské kruhy za dôležité, aby pohyby dotyčného človeka mohli zablokovať. Z toho dôvodu nemusí byť niekto biológom, aby tomuto mohol porozumieť, lebo toto vyžaduje inú odbornosť.

Vyžaduje ekonomické znalosti, znalosti sociálnej politiky, teda právom som si mohol myslieť o sebe, že z tohto hľadiska svoje bádania môžem vykonať, a ich výsledky môžem zverejniť knižne. Teda to je to, čo som ja v podstate, aj keď nie úplne, ale som vykonal. Zrejme sa nedá niečo považovať za dokončené, keď sa nachádzame na polceste. Dokáže to niekto povedať, kedy sa skončí táto svetová epidémia? O to je ťažšie to povedať, lebo bolo treba skúmať aj to, že ako sa dialo rozširovanie epidémie.

Poviem jeden príklad: Nechoďme späť príliš ďaleko, lebo by sme sa mohli vrátiť aj o 15 až 20 rokov. Ale zostaňme pri jeseni 2019. Menovite v novembri tohto roka v New Yorku za účasti WHO a aj iných významných organizácií a významných farmaceutických tovární, financovanými okrem iného aj nadáciou Bill & Melinda Gates urobili trojdňové podujatie na simuláciu toho, že určitá verzia koronavírusu vo Vuhane v Číne, podľa simulácie, začne epidémiu, ktorá pomocou vzdušnej prepravy sa rýchlo rozšíri do celého sveta, bude z neho svetová epidémia, toľko miliónov ľudí ochorie, toľko miliónov zomrie, a tak ďalej. Toto urobili. Výsledky toho, keby náhodou niektorých výskumníkov to zaujímalo, môže si to overiť. Je to úplne náhodne, presne vo Vuhane a presne onedlho tento jav sa dostavil. Ale chcem upozorniť nato, nad čím som sa ja veľmi zamyslel. Že začne sa epidémia vo Vuhane, v januári sa už pripravilo hlásenie pre WHO, vieme, že vo februári vlastne epidémia už vrcholí, v marci a apríli sa už zastaví, potom prišla druhá vlna, atd. Ale to, načo chcem upozorniť, to je to, že zrazu po Číne epicentrum epidémie sa stáva Irán. Ale aj tam hlavné mesto. Ale ani v hlavnom meste nie hocikde, ale v iránskom parlamente. Ale ani v parlamente nie hocikde, ale aj v parlamente ochoreli a zomreli práve tí poslanci, ktorých ochorenie a úmrtie z hľadiska určitých síl bolo výhodné.

Ale medzi Čínou a Iránom tam je Pakistan a tam je Afganistan. Prečo vírusy tieto krajiny vynechali? Neskoršie potom sa dostal vírus aj tam, India, Pakistan atd. ale vtedy, keď epidémia začala zabíjať a zabíjala v Teheránskom parlamente, vtedy ešte v Pakistane a Afganistane nebol vírus. Ako je možné, že išiel práve tam? To som hovoril iba jeden príklad. Mohol by som povedať aj viac takých príkladov, ale naraz to stačí. Napríklad aj to sa zistilo, že Taliansku epidémiu nespôsobil Čínsky vírus, to bol iný vírus. Bol to koronavírus, ale iný kmeň. Aj vo Francúzsku zverejnili, že to bol vírus lokálneho charakteru. Teda mutácia vzniknutá vo Francúzsku. A zatiaľ som ešte nehovoril o Spojených Štátoch!

Teda v takom prípade človek si veľmi všíma také veci, ako napríklad Luc Montagnier. Prečo je Luc Montagnier zaujímavý? V prvom rade je to Francúzsky vedec vyznamenaný Nobelovou cenou. To je jeho remeslo. Lekár, biológ, virológ, profesor. Zaoberal sa s vírusom HIV. Preto dostal Nobelovu cenu. Robil rôzne objavy na poli ich genetiky. Ten Luc Montagnier povedal, že ten vírus, ktorý začal epidémiu v Číne, nemohol vzniknúť prirodzenou cestou, lebo určitá časť kódu HIV vírusu je zabudovaná do tohto vírusu, čo príroda nerobí nikdy. Teda podľa jeho presvedčenia tento vírus nevznikol spontánne prechodom zo zvieraťa na človeka, ale táto epidémia vznikla prácou človeka. No, a teraz sa dá takýto vedec aj umlčať! Aj dostal upozornenia, že lepšie bude, keď zostane ticho, ak nechce, aby sa mu niečo stalo. Ale v každom prípade keď niekto skúma príčiny, je nútený skonštatovať, že tu určité sily v tomto svete si mysleli, že naštartujú takýto experiment, pri ktorom je možné, že do určitej miery sa im aj vyšmyklo z rúk. Lebo je možné, že nie všetky detaily dokážu kontrolovať. A to je také, ako to už poznáme aj z tej rozprávky o džinovi, ktorý sa vyslobodí z fľaše, a ktorého už potom nedokážeme poslať tam naspäť. Teda túto verziu nesmieme zanedbať. Ako napríklad ani to nesmieme zanedbať, že ako to je, že Veľká Británia konečne dosiahne brexitom, že odchádza z Európskej únie, a zároveň toho sa objaví nový vírus, z ktorého sa zistí, že je presne taký istý, aký poznali aj do teraz, ibaže je o sedemdesiat percent nákazlivejší. Rýchlejšie sa šíri! Ako je to možné? Že sa to iba tak objaví vo Veľkej Británii! A odtiaľ samozrejme prejde do Beneluxu, do Škandinávii a k Nemcom, ba čo viac, počul som aj to, že už aj v Maďarsku a aj na Slovensku sa nachádza tento novy typ vírusu. Teda je tu veľmi veľa takých kritérií, nad čím sa musíme zamyslieť.

A tak sa vynára otázka, že tí ktorí to urobili, aký cieľ s tým chceli dosiahnuť. Jeden zrejme je to, že je to obrovský obchod, výroba očkovacích látok v mnoho miliardovom množstve, a to si dať dobre zaplatiť. Lebo to zaplatia v každom prípade ľudia, aj v tom prípade, keď to zaplatí štát, lebo to zaplatí z ich daní, ale aj vtedy, keď očkovanie osobne musia zaplatiť z vlastného vrecka. Aj toho sme svedkami, že ten presný proces, ako sa dá vyvinúť určitá očkovacia látka, či to povinné poradie procesu aj bolo dodržané? Vyzerá to tak, že v plnej miere to nedodržali ani v jednom prípade. Lebo v poslednej fáze zvykli to vyskúšať aj na ľuďoch tak, že v pokusnej skupine jedna časť dostala placebo a druhá dostáva očkovanie. A z tak nameraných údajov sa dá odvodiť jednak účinnosť lieku, a v druhom rade to, aké má vedľajšie účinky. Teda dnes ľudstvo je tam, že je nútený siahnuť k tým nie úplne hotovým vakcínam, lebo nemá inú možnosť. S tým nechcem povedať, že to nemôže dopadnú šťastne. Ale k tomu, aby sme to vedeli, k tomu ešte potrebujeme čas a treba iba doplniť vynechané výskumné fázy. To sa inak nedá. Nechcem zájsť do tej otázky, že by som dával rady, či sa má dať zaočkovať, alebo nemá, lebo v tom momente nastupuje iné hľadisko, ktoré má dva rôzne následky. Jedna je možnosť pohybu jednotlivca, teda, keď chceš chodiť do roboty, keď chceš cestovať, tak musíš mať očkovací cestovný pas! Keď to nemáš, už nemôžeš ísť z Maďarska do Rakúska, zo Slovenska do Rakúska a podobne, je to hotové. A druhá je tá, že keď nefungujú výrobné podniky, tak v skutočnosti obyvateľstvo je vystavené tomu, že nezamestnanosť vzrastá nikdy nevídanou mierou a bude treba živiť milióny ľudí, keď nechceme, aby zomierali hladom. A v tomto prípade sa vynárajú také, už niekoľko desaťročí plánované teórie, ako to, že každému patrí rovnaký príjem, či robí, alebo nie, a tomu podobné! Takto sa dá z ľudí urobiť závislých v stomiliónových množstvách tak, že táto nadnárodná moc nepotrebuje napríklad použiť zbrane, čo je veľmi nákladné, a zničí infraštruktúru. Ale stačí uviesť takýto systém, ktorý obyvateľstvo dovedie k totálnej kontrole, a dosiahne ten svoj cieľ, že dokáže zaviesť jeden nový svetový poriadok tak, že v skutočnosti sa vyhol toho, žeby musel zničiť svet. Teda dostane celí svet hotový aj s infraštruktúrou.

A tu sa vynoria také otázky, že kto tu aké má záujmy, lebo záujmy Ázie a západného sveta sú v konflikte. Ale nie iba že sú v konflikte, ale tie záujmy vlastne na druhej strane z rôznych hľadísk sa aj kryjú. A celú túto koronavírus epidémiu musíme sledovať aj z tohto hľadiska. A teraz, keď sa pozeráme nato tak, že z nášho hľadiska čo sme mohli urobiť, tak by bolo najlepšie, keby nás tá epidémia obišla. Ale sa toto nedalo zariadiť. Samozrejme, že sme sa museli podieľať na osude ostatných ľudí sveta, následkom toho nevidím to, žeby naša vláda mala veľa iných možností, ako to, čo urobila. Ale je bez debaty, že mala vyžiadať aj názory odborníkov, nie iba tých pár takzvaných, ktorí chorých ľudí neliečili možno nikdy, ale aj takých ktorí to robia a snažili sa, a skúsili aj liečiť, nie iba plniť direktívy svojich nadriadených a pozerať sa na umierajúcich bezmocne.

Tu poviem jeden príklad: WHO pri vzniku epidémie vyhlásili, a to je aj písomne, že nosenie masiek nie je výhodné, ba čo viac, je to nepriaznivé, lebo podporuje šírenie ochorenia. Rôznymi spôsobmi to aj dokazovali. Prešli tri mesiace, toto isté WHO vydali iné stanovisko, v ktorom popisujú, že to je správne, keď nosenie masiek zavedú globálne, teda nie iba v budovách, ale aj na verejnosti, na uliciach, ale medzi tým veda žiadne iné súvislosti, alebo údaje neobjasnila. Teda názor najzodpovednejšieho úradu zdravia sveta sa zmenil na úplne proti, bez všelijakého novšieho vedeckého poznatku. Teda musíme prijať, že sa odborníci mali do témy zapojiť oveľa viac.

V súvislosti s tým by som chcel ešte niečo dodať, lebo keby niekto chcel podrobnosti, tak ešte stále je k dispozícii na youtube, ale aj inde na internete. Musím teda na niečo sa odvolať. A toto odvolanie je to, že totiž ruský vedec Garjaev,

ktorý previedol ten pokus, v ktorom on preukazuje, že chromozómy, DNA, a organické bázy, citozony, a bázy aminokyselín, rôzne sekvencie, atd. tie všetky fungujú tak, že majú určitú vlnovú existenciu, premenu, teda fungujú aj ako vlny. A keď fungujú aj ako vlny, tak oni pomocou vlny vysielať schopnými počítačovými technológiami sa dajú premiestňovať. Chcem vyzdvihnúť iba toto. Teda Garjaev asi mesiac pred svojou smrťou povedal, že preto sa nedá skutočne stabilnú ochranu zabezpečiacu vakcínu vytvoriť, lebo rôzne mutácie tohto vírusu sa dajú posielať. Teda prichádza ako vlna, a dá sa pretvoriť do fyzického tvaru. Toto je preto zaujímavé, lebo to je mimoriadne vážny argument v záujme toho, že preto je potrebné zaviesť, obrovskou intenzitou dať do pohybu, obrovskou priemyselnou kapacitou zaviesť nátlak, ba až násilie na očkovanie, lebo obrovské farmaceutické firmy z toho dokážu vyprodukovať mimoriadne veľký profit pre seba. Jedná sa tu o veľa krát sto miliárd dolárový obchod a v prvom rade preto silia očkovanie. Ale na druhej strane prichádza aj hodina pravdy, aj z iného hľadiska. Lebo keď prejde rok 2020 a 2021, a potom keď sa pozrieme na štatistické údaje spätne, tak uvidíme, že koľko ľudí zomrelo ročne, dajme tomu pred 15 rokmi, pred desiatimi rokmi, pred piatimi rokmi, a budeme môcť porovnať s tým, že vlastne o koľko ľudí zomrelo viac v čase epidémií? Na toto ešte musíme počkať, ale to bude deň pravdy! Lebo keď sa zistí, že približne zomrelo toľko ľudí aj v roku 2020, ako napríklad v roku 2010, tak to bude zrejmé, že sa tu zmenilo maximálne iba to, že príčina úmrtia pred desiatimi rokmi bola označená úplne inak, napríklad ochorenie srdca, rakovina, teda nejaké iné ochorenie, a teraz je to označené tak, že to nastalo následkom epidémie, tak teda sa tu pomery môžu zmeniť. Zistí sa, že o koľko ľudí zomrelo menej na srdcový kolaps, o toľko viacerí zomreli na kovid 19. Ale aby sme tieto štatistiky videli spätne na roky, tak tieto výskumy treba urobiť. Lebo sa môže stať aj to, že tu nastali podvody. Ale to neznamená to, žeby neexistoval taký vírus - existuje nato množstvo materiálov, ako robili tie pokusy - že tento pomerne mierne symptómy pôsobiaci vírus, ktorý tu existuje s človekom hoci aj päťtisíc rokov, aby to prechádzalo cez také posilnenie, aby jeho infekčnosť bola taká, aby sa to dokázalo prichytiť na človekovi a dokázalo mu spôsobiť chorobu. Teda ja netvrdím to, že na tento vírus kovid 19 nezomierali ľudia. Tvrdím že ten vírus existuje, a že keby ľudia neboli dostali infekciu, tak by tu boli medzi nami a boli by zdraví.

Dr. János Drábik  právnik,  publicista

 

Optimalizované na 1024 px

Stránku pripravil:
Varga